SSL

Laatste update: 2022-11-11
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    Admin
    User

Gebruik deze serverinstellingen voor SSL.

TC::SslPort - Luisterpoort

Geeft de luisterpoort aan voor de Platform Server voor SSL-verbindingen. De standaardwaarde is 8443.

TC::sleutelarchiefbestand - Bestandspad sleutelarchief

Geef het pad/de naam van het SSL-sleutelarchiefbestand op. Kan een absoluut pad of een pad zijn ten opzichte van install_folder/conf. Standaard is install_folder/conf/scene7keystore.

TC::sleutelarchiefDoorgeven - Wachtwoord sleutelarchief

Het wachtwoord voor het sleutelarchiefbestand. Standaard is scene7.

TC::sleutelarchieftype - Type sleutelarchief

Selecteer het type sleutelarchief. ’ Java' (standaardwaarde) en ’ PKCS12’ worden ondersteund.

Op deze pagina