Reacties mediaset

De instellingen in deze sectie zijn van toepassing op mediasetreacties die worden verkregen door de optie req=set.

PS::fvctx.useCatalogRecordValidation - Caching Policy

This property controls the caching policy when determine whether or not set response retrieve from cache need-to be-generated. Als eigenschap is uitgeschakeld, wordt de tijdstempel van het catalog.ini-bestand gebruikt voor validatie. Als eigenschap is ingeschakeld, wordt de nieuwste catalog::LastModified tijdstempel van alle records waarnaar wordt verwezen, gebruikt voor validatie.

PS::fvctx.nestingLimit - Nestlimiet

De maximale nestdiepte van elke req=set-reactie. Als deze diepte wordt overschreden, wordt een fout geretourneerd.

PS::fvctx.brochureLimit - Brochure Limit

Het maximumaantal e-catalogusbrochures in de req=set reactie die alle bijbehorende meta-gegevens bevat. Als deze limiet is overschreden, worden eventuele persoonlijke kaarten en gebruikersgegevens die aan het brochure-item zijn gekoppeld, onderdrukt.

Op deze pagina