Afbeeldingscatalogusservice

Laatste update: 2023-11-04
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    Admin
    User

Gebruik deze serverinstellingen voor de afbeeldingscatalogusservice.

CS::catalog.rootPath - Map met afbeeldingscatalogus

Locatie van de map met de afbeeldingscatalogus (waar alle catalog.ini bestanden moeten worden gevonden). Dit kan een absoluut bestandspad zijn of een pad dat relatief is ten opzichte van install_folder. De server bewaakt deze map voortdurend en laadt of herlaadt catalogi wanneer een nieuw hoofdcatalogusbestand (met .ini achtervoegsel) wordt gedetecteerd of wanneer de laatste gewijzigde tijd van een bestaand hoofdcatalogusbestand is gewijzigd.

CS::catalog.cacheRoot - Cataloguscachemap

De hoofdmap voor de cache van het catalogussysteem. Kan op hetzelfde worden ingesteld als een van de mappen in PS::cache.rootPaths. De map moet handmatig worden gemaakt voordat deze instelling wordt gewijzigd.

CS::catalog.modificationWaitTime - Vertraging bij parseren catalogusbestand

Tijd in msec de catalogusdienst wacht na a catalog.ini bestand wordt gewijzigd totdat de secundaire catalogusbestanden worden geladen. Deze vertraging zorgt ervoor dat alle secundaire catalogusbestanden up-to-date zijn voordat de catalogusservice deze probeert te laden. Geheel getal in msec.

CS::catalog.refreshInterval - Frequentie voor bestandscontrole van catalogus

Frequentie waarop de catalogusservice controleert of er wijzigingen zijn aangebracht in afbeeldingscatalogi. Geheel getal in msec.

Op deze pagina