Algemeen

Algemene serverinstellingen

TC::PsPort - Hoofd-luisterpoort

Hiermee wordt de hoofdpoort voor het luisteren opgegeven Platform Server. Deze poort wordt ook gebruikt voor toegang tot de documentatie en voorbeeldpagina's voor beeldbewerking, beeldweergave en Dynamic Media Viewers (indien geïnstalleerd).

IS::CacheServerUrl - URL van hoofdmap van service in cache plaatsen

Specificeert de de wortelweg van HTTP om de Server van het Beeld toegang tot de caching dienst toe te staan. Moet worden ingesteld op http://localhost:TC::PsPort /is/cache/secondary, met het poortnummer dat overeenkomt TC::PsPort.

IS::RemoteUrlDefaultExpiration - Remote Image Source Default TTL

De TTL voor caching beelden die via HTTP van een verre bron worden verkregen gebruikend src={…} construct. Wordt alleen gebruikt wanneer de externe server geen header Expiration in de HTTP-respons bevat. Geheel getal in seconden.

IS::RemoteUrlTimeout - Remote Image Source Timeout

De tijd de Server van het Beeld zal op een verre server wachten om het gevraagde beelddossier via HTTP te leveren alvorens een fout terug te keren. Geheel getal in seconden.

PS::allowDefaultCatalogRequests - Standaardcatalogusverzoeken inschakelen/uitschakelen

Ingesteld op false om aanvragen zonder geldige catalogus-id in het pad te weigeren. Standaard is true. Wanneer ingesteld op falseEr wordt een fout geretourneerd voor aanvragen zonder catalogus-id.

OPMERKING

req=catalogprops is niet onderworpen aan deze instelling.

PS::saveToFile.saveTimeout - Time-out voor opslaan van bestand

Standaardtime-outwaarde voor req=saveToFile wanneer timeout=is niet opgegeven. msec. Er wordt een fout geretourneerd als de opslagbewerking niet binnen de opgegeven tijd wordt voltooid.

Op deze pagina