Fout bij omleiden

Gebruik deze serverinstellingen om fouten om te leiden.

OPMERKING

Pijptekens (|) in het nettopad worden niet ondersteund voor het omleiden van fouten.

PS::errorRedirect.rootUrl - Redirect Server

De basis-URL ( HTTP:// domain[: port]) voor de secundaire implementatie van ImageServing waarbij aanvragen die lokaal mislukken, moeten worden omgeleid. De omleiding van de fout is gehandicapt (gebrek) wanneer dit het plaatsen of niet bepaald leeg is.

PS::errorRedirect.connectTimeout - Time-out voor omleiding van verbinding

Maximale tijd (in msec) waarop de server wacht tot een verbinding met de secundaire server tot stand is gebracht voordat een fout naar de client wordt geretourneerd.

PS::errorRedirect.socketTimeout - Redirect Timeout van de Reactie

Maximale tijd (in msec) de server zal op de secundaire server wachten om gegevens terug te keren alvorens het omleidingsverzoek te verlaten en een fout aan de cliënt terug te keren.

Op deze pagina