Prioriteitswaarschuwing voor heapruimte

Er wordt een prioriteitswaarschuwing verzonden wanneer de gratis Java-heapruimte zich direct na een Java-opschooncyclus onder de opgegeven drempel bevindt.

Herhaalde waarschuwingen moeten worden aangepakt door de Java-heapruimte te vergroten. Als deze voorwaarde daarna optreedt, wordt er pas een e-mailwaarschuwing weergegeven als de vertragingsperiode die met AS::monitorAlertGenerator.heapSpaceResetInterval is opgegeven, is verlopen.

Op deze pagina