Serverconfiguratiebestanden

Alle configuratiebestanden bevinden zich in install_folder/conf en kunnen worden bewerkt met de meeste teksteditors. Het is mogelijk dat de wijzigingen opnieuw moeten worden gestart voordat de server van kracht wordt.

OPMERKING

De meeste serverconfiguratiebestanden bevatten aanvullende eigenschappen en waarden die niet in dit document worden beschreven. Dergelijke eigenschappen zijn bedoeld voor intern servergebruik en mogen alleen worden gewijzigd als hiervoor specifieke instructies zijn gegeven door de technische ondersteuning van Dynamic Media.

In dit document worden instellingen voor de volgende configuratiebestanden besproken:

Configuratiebestand Beschrijving

SupervisorRegistry.xml

Configuratie servertoezichthouder.

server.xml

Tomcat-configuratie.

PlatformServer.conf

Platform Server configuratie.

catalog-service.conf

Configuratie van catalogusservice.

monitor.conf

Configuratie serverbewaking.

ImageServerRegistry.xml

Configuratie afbeeldingsserver.

De configuratiebestanden worden later in dit document gedetailleerder besproken.

Op deze pagina