PlatformServer.conf

Bevat instellingen voor Platform Server.

Dit bestand is een JAVA-eigenschappenbestand. Er moet op worden toegezien dat de desbetreffende verdragen worden nageleefd; anders, kan de Server van het Platform er niet in slagen te beginnen. Gebruik een dubbele backslash '\' of een enkele forward slash '/' in plaats van een backslash '' in Windows-bestandspaden. De backslash wordt gebruikt als escape-teken in dit type bestand.

Wijzigingen in dit bestand worden van kracht nadat het bestand is opgeslagen.

Alleen onderstaande instellingen kunnen worden gewijzigd in PlatformServer.conf. Als een bepaalde instelling ontbreekt, kan deze overal in het bestand worden toegevoegd. Er mag slechts één instantie van elke instelling aanwezig zijn.

Algemene instellingen voor Platform

cache.rootPaths=./cache

cache.maxEntry=1000000

cache.maxSize=1073741824

isConnection.port=27345

allowDefaultCatalogRequsts=true

saveToFile.saveTimeout=60000

staticContent.rootPaths=./static-content

Clusterconfiguratie in cache

cluster.hosts=<empty>

cacheCluster.queryTimeout=50

cacheCluster.fetchTimeout=10000

cacheCluster.updateLocalCache=true

Fout bij omleiden van configuratie

errorRedirect.rootUrl=<empty>

errorRedirect.connectTimeout=1000

errorRedirect.socketTimeout=30000

SVG-configuratie

svgProvider.rootPaths=./images

svgProvider.SVGFileSizeLimit=1024

svgProvider.port=8080

svgProvider.fontRoot=./images

Reacties mediaset

fvctx.useCatalogRecordValidation=false

fvctx.nestingLimit=10

fvctx.brochureLimit=20

Op deze pagina