Omleiden bij fout

IS servers kunnen worden gevormd om over te slaan aan afwisselende servers voor verzoeken die een bronbeeld impliceren dat niet kan worden geopend of met succes kunnen worden gelezen.

De volgende typen verzoeken worden omgeleid:

  • IS Afbeeldingen die zich in de catalogus bevinden, maar niet op schijf.

    Als een afbeelding zich niet in een catalogus bevindt, kan een fout bij het omleiden niet optreden als de afbeelding niet is gevonden.

  • Beschadigde afbeeldingen, kleurprofielen of lettertypen.

  • Statische inhoud kan niet worden gevonden op schijf.

    Aanvragen voor statische inhoud worden omgeleid wanneer deze niet op schijf kan worden gevonden, zelfs als de statische inhoud waarnaar wordt verwezen geen catalogusrecord heeft.

De omleiding van de fout zal in geen ander geval gebeuren.

Wanneer toegelaten en wanneer zulk een fout tijdens de verwerking van het verzoek voorkomt, zal de primaire server het verzoek naar de secundaire server voor verwerking verzenden. De reactie, ongeacht of het op succes of mislukking wijst, wordt dan door:sturen direct aan de cliënt. De primaire servermarkeringen logboekingangen van dergelijke door:sturen verzoeken met geheim voorgeheugengebruik REMOTE. De reactiegegevens worden niet lokaal door de primaire server in de cache geplaatst.

Omleiden van fout is ingeschakeld door instellen PS::errorRedirect.rootUrl aan de het domeinnaam en havenaantal van HTTP van de secundaire server. Bovendien wordt de verbindingstijd gevormd met PS::errorRedirect.connectTimeout en de maximumtijd de primaire server op een reactie van de secundaire server zal wachten alvorens een fout aan de cliënt terug te keren wordt gevormd met PS::errorRedirect.socketTimeout.

OPMERKING

Als de secundaire server niet kan worden gecontacteerd, wordt een reactie van de tekstfout teruggekeerd aan de cliënt, zelfs als een standaardbeeld of een foutenbeeld wordt gevormd.

OPMERKING

Pijptekens (|) in het nettopad worden niet ondersteund voor het omleiden van fouten.

Zie ook

Omleiding fout

Op deze pagina