UseLastModified

Schakel laatst gewijzigde reactiekoppen in. Hiermee schakelt u het opnemen van de header met laatste wijziging in in cacheable HTTP-reacties die worden gegenereerd door Image Serving in of uit.

De server gebruikt de meest recente catalog::TimeStamp waarde van alle catalogi/catalogusverslagen betrokken bij een reactie als laatste-Gewijzigde kopbalwaarde.

Deze optie moet alleen worden ingeschakeld als een gedistribueerd cachenetwerk of een ander cachesysteem wordt gebruikt dat geen ondersteuning biedt voor labelkoppen.

OPMERKING

Voorzichtigheid moet worden betracht wanneer het gebruiken van Laatst-Gewijzigde kopballen in een lading-evenwichtig milieu dat veelvoudige gastheren van de Beelddienst impliceert. Het in cache plaatsen van clients kan worden overgeslagen en het laden van de server kan toenemen als de servers om een of andere reden verschillende tijdstempels voor dezelfde catalogusvermeldingen hebben. Een dergelijke situatie kan zich als volgt voordoen:

  • Noch catalog::TimeStamp noch attribute::TimeStamp, zodat de wijzigingstijd van het catalog.ini dossier als gebrek voor catalog::TimeStamp wordt gebruikt.

  • In plaats van de afbeeldingscatalogusbestanden via een netwerkmontage te delen, heeft elke server een eigen instantie van de catalogusbestanden op een lokaal bestandssysteem.

  • Twee of meer instanties van hetzelfde catalog.ini-bestand hebben verschillende wijzigingsdatums voor het bestand, mogelijk veroorzaakt door het onjuist kopiëren van de bestanden.

Eigenschappen

Markering. 0 om uit te schakelen, 1 om Laatst gewijzigde HTTP-headers in te schakelen.

Standaard

Overgenomen van default::UseLastModified indien niet gedefinieerd of indien leeg.

Zie ook

catalogus::TimeStamp

Op deze pagina