TimeStamp

Standaardtijdstempel voor aanpassing van afbeelding. Geeft een standaardwaarde voor catalog::TimeStamp.

Indien niet opgegeven, gebruikt de server de wijzigingsdatum/-tijd van dit catalog.ini-bestand.

Eigenschappen

Datum-/tijdwaarde. Kan het gehele getal van milliseconden zijn dat is verstreken sinds middernacht, 1 januari 1970 UTC/GMT of een datum-/tijdtekenreekswaarde met een van de volgende notaties:

mm/ dd/ yyyy hh: mm: ss zzz

mm/ dd/ yyyy hh: mm: ss GMT offset

hh ligt tussen 0 en 23.

zzz is een tijdzonecode van 3 of 4 tekens, zoals GMT of PST. De zomertijd moet in de tijdzonecode (bv. PST voor Pacific Standard Time, vs PDT voor Pacific Daylight Savings Time).

offset is een verschuiving van de tijdzone in uren of uren:minuten ten opzichte van GMT. PDT is bijvoorbeeld gelijk aan GMT -7.

Alle elementen van tekenreeksopgemaakte datum-/tijdwaarden moeten aanwezig zijn. Als de datum-/tijdwaarde niet correct is opgemaakt, wordt deze genegeerd en wordt in plaats daarvan de wijzigingstijd van het bestand catalog.ini gebruikt.

Standaard

Als deze parameter leeg is of niet is gedefinieerd, gebruikt de server de wijzigingstijd van het bestand *catalog*.ini.

Zie ook

catalog::TimeStamp , kenmerk::UseLastModified, kenmerk::CacheValidationPolicy

Op deze pagina