ThumbVertAlign

Verticale uitlijning voor miniaturen. Geeft de verticale uitlijning op van de miniatuurafbeelding in de rechthoek van de antwoordafbeelding die wordt opgegeven door wid= en hei= of door kenmerk::DefaultThumbPix.

Wordt alleen gebruikt voor miniatuuraanvragen ( req=tmb).

Eigenschappen

Enum. Toegestane waarden zijn 1, 2 en 3 voor respectievelijk boven-, midden- en onderuitlijning.

Standaard

Overgenomen van default::ThumbHorizAlign indien niet gedefinieerd of leeg.

Zie ook

catalogus::ThumbType , kenmerk::DefaultThumbPix, wid=, hei=

Op deze pagina