SynthesizeFontStyles

Laatste update: 2022-06-02
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Gesynchroniseerde fontvariaties inschakelen. Bepaalt of de server een foutreactie moet genereren of een vette, cursieve of vette/cursieve lettertypestijl moet synthetiseren als een dergelijke stijl wordt aangevraagd maar niet in de lettertypekaart kan worden gevonden.

OPMERKING

Het synchroniseren van lettertypestijlen resulteert vaak in renderingen van lagere kwaliteit dan het gebruik van werkelijke lettertypen voor dergelijke stijlen.

Eigenschappen

Markering. Stel de waarde in op 0 om uit te schakelen en op 1 om synthetische lettertypestijlen in te schakelen.

Standaard

Overgenomen van default::SynthesizeFontStyles indien niet gedefinieerd of leeg.

Zie ook

Referentie lettertypetoewijzing

Op deze pagina