SavePath

Hoofdpad voor saveToFile=. Relatief pad voor de hoofdmap waarnaar afbeeldingen die zijn gegenereerd met req=saveToFile, moeten worden geschreven.

SavePath is een tekenreekswaarde.

Eigenschappen

Tekstreeks. Moet leeg zijn of een geldig relatief mappad. Altijd gecombineerd met het absolute hoofdpad dat is geconfigureerd met ImageServer::SaveDirectory.

Standaard

Overgenomen van default::SavePath indien niet gedefinieerd. Opslaan naar bestanden is uitgeschakeld als de waarde voor omzetten leeg is.

Zie ook

req=saveToFile

Op deze pagina