Resolutie

Standaardobjectresolutie. Biedt een standaardobjectresolutie voor het geval een bepaalde catalogusrecord geen geldige catalogus bevat::resolutiewaarde.

Eigenschappen

Reëel getal, groter dan 0. Doorgaans uitgedrukt als pixels per inch, maar mogelijk ook in andere eenheden, zoals pixels per meter.

Standaard

Overgenomen van default::Resolution indien niet gedefinieerd of leeg.

Zie ook

catalogus:Resolutie

Op deze pagina