RequestObfuscation

Modus Verduistering aanvragen. Geeft het type verduistering aan dat moet worden toegepast op geldige aanvragen.

Eigenschappen

Enum. Reeks aan 0 om verzoekverwarring onbruikbaar te maken, of aan 1 om base64 het coderen te selecteren. Er worden momenteel geen andere verduisteringsmethoden ondersteund.

Standaard

Overgenomen van default::RequestObfuscation indien niet gedefinieerd of indien leeg.

Op deze pagina