MaxPix

Limiet voor afbeeldingsgrootte beantwoorden. Maximale breedte en hoogte van reactieafbeelding die aan de client kunnen worden geretourneerd.

De server retourneert een fout als een aanvraag een antwoordafbeelding zou veroorzaken waarvan de breedte of hoogte groter is dan attribute::MaxPix.

Eigenschappen

Twee gehele getallen, groter dan 0, gescheiden door een komma. Breedte en hoogte in pixels. Kan ook worden ingesteld op 0,0 om een willekeurige grootte voor de antwoordafbeelding zonder beperkingen toe te staan.

Standaard

Overgenomen van default::MaxPix indien niet gedefinieerd of indien leeg.

Zie ook

wid= , hei=

Op deze pagina