LocaleStrMap

Tekenreeksvertaalkaart. Verwijst naar een locId die aan om het even welk aantal internalLocId kan worden in kaart gebracht.

*item**['|' *item*]

item

landinstelling , locId *[',' locId ]

landinstelling

Landinstelling (niet hoofdlettergevoelig).

locId

Interne landinstellings-id.

LocaleStrMap verwijst naar een locId die kunnen worden toegewezen aan een willekeurig aantal internalLocId.

Een leeg locale waarde komt overeen met leeg en onbekend locale= tekenreeksen. Hiermee kunt u een standaardregel voor onbekende landinstellingen definiëren.

Leeg locId waarden zijn toegestaan en selecteer de defaultString (de defaultString heeft geen landinstellings-id). locId waarden worden doorzocht in de opgegeven volgorde. De eerste overeenkomst wordt geretourneerd.

Wanneer Tekenreeksomzetting is ingeschakeld, wordt deze toegepast op tekstreeksen in de volgende afbeeldingscatalogusvelden:

Catalogusveld Tekenreekselement in veld

catalogus::ImageSet

Een subelement dat een vertaalbare tekenreeks bevat (gescheiden door een combinatie van scheidingstekens ',' ';' ':' en/of het begin/einde van het veld).

A 0xrrggbb kleurwaarde aan het begin van een lokaliseerbaar veld wordt niet gelokaliseerd en ongewijzigd doorgegeven.

catalogus::Kaart

Een enkele of dubbele kenmerkwaarde, met uitzondering van de waarden van de coördins= en shape= kenmerken.

catalogus::doelen

De waarde van doel.*.label en doel.*.userdata eigenschap.

catalogus::UserData

De waarde van een eigenschap.

Eigenschappen

Een of meer items, gescheiden met |, waarbij elk item uit twee of meer door komma's gescheiden tekenreekswaarden bestaat.

Zie ook

Ondersteuning voor lokalisatie, locale=, kenmerk:LocaleMap, catalogus::ImageSet, catalogus::Kaart, catalogus::doelen, catalogus::UserData

Op deze pagina