DefaultImage

Standaardreactieafbeelding. Hier geeft u de afbeelding of het item in de catalogus op die moet worden gebruikt als er geen afbeeldingsbestand kan worden gevonden en defaultImage= niet is opgegeven in de aanvraag.

Dit kan een item in de catalogus (inclusief een sjabloon), een relatief (ten opzichte van attribute::RootPath) of een absoluut afbeeldingsbestandspad zijn. Dit is handig als u ontbrekende afbeeldingen wilt vervangen door standaardafbeeldingen.

Eigenschappen

Tekstreeks. Indien opgegeven, moet dit een geldige catalog::Id-waarde in deze afbeeldingscatalogus zijn, of een relatief (ten opzichte van attribute::RootPath) of absoluut pad naar een afbeeldingsbestand dat toegankelijk is voor de afbeeldingsserver.

Beperkingen

Externe afbeeldingsbronnen vallen niet onder het standaardafbeeldingsmechanisme; er wordt een fout geretourneerd als een externe afbeeldingsbron niet geldig is.

Standaard

Overgenomen van default::DefaultImage indien niet gedefinieerd. Als deze wel is gedefinieerd maar leeg is, wordt de standaardwerking van de afbeelding uitgeschakeld, zelfs als default::DefaultImage is gedefinieerd.

Zie ook

attribute::DefaultImageMode , defaultImage=, attribute::RootPath, catalog::Id, attribute::ErrorImage, attribute::DefaultExpiration

Op deze pagina