IccProfileSrcRgb

RGB standaard invoerkleurprofiel. Hiermee geeft u de naam op van het ICC-kleurprofiel dat moet worden gebruikt voor RGB-bronafbeeldingen die geen kleurprofiel insluiten en voor bepaalde kleurwaarden voor RGB die zijn opgegeven met verschillende opdrachten voor Beeldserver, zoals color=.

Eigenschappen

Tekstreeks. Indien opgegeven, moet dit een geldige waarde zijn icc::Name waarde in de ICC-profielkaart van deze afbeeldingscatalogus of de standaardcatalogus, of een bestandspad dat relatief is ten opzichte van attribute::RootPath. Het ICC-profiel waarnaar wordt verwezen, moet een RGB-profiel zijn.

Standaard

Overgenomen van default::IccProfileSrcRgb indien niet gedefinieerd of leeg. Indien attribute::IccProfileSrcRgb niet wordt omgezet in een geldig profiel, attribute::IccProfileRgb wordt in plaats daarvan gebruikt.

Zie ook

icc::Name , kenmerk:IccRenderIntent, kenmerk::IccProfileRgb, kenmerk::RootPath

Op deze pagina