IccProfileCmyk

CMYK-standaarduitvoerkleurprofiel. Hiermee geeft u de naam op van het ICC-kleurprofiel dat moet worden gebruikt voor CMYK-responafbeeldingen als er geen uitvoerkleurruimte is opgegeven met icc= en voor bepaalde CMYK-kleurwaarden die zijn opgegeven met diverse opdrachten voor afbeeldingsservers, zoals color=.

Eigenschappen

Tekstreeks. Indien opgegeven, moet dit een geldige icc::Name-waarde zijn uit de ICC-profieltoewijzing van deze afbeeldingscatalogus of de standaardcatalogus, of een bestandspad ten opzichte van attribute::RootPath. Het ICC-profiel waarnaar wordt verwezen, moet een CMYK-profiel zijn.

Standaard

Overgenomen van default::IccProfileCmyk indien niet gedefinieerd of indien leeg.

Zie ook

icc::Name , attribute::IccRenderIntent, attribute::IccProfileSrcCmyk, attribute::RootPath

Op deze pagina