IccDither

Dithering voor kleurconversie. Geeft aan of dithering moet worden gebruikt om de perceptuele kwaliteit van kleuromzettingen te verbeteren wanneer er geen expliciete selectie met icc= wordt gemaakt.

Eigenschappen

Markering. Stel de waarde in op 0 om dithering uit te schakelen of op 1 om dithering in te schakelen.

Standaard

Overgenomen van default::IccDither indien niet gedefinieerd of leeg.

Zie ook

kenmerk::IccProfile *, icc=

Op deze pagina