FullMatch

Overeenkomende optie voor catalogi.

Een catalogusitem wordt opgegeven als een *rootId*/ *imageId*-paar in HTTP-aanvragen. Bij het parseren wordt een catalogus geselecteerd als *rootId* de attribute::RootId waarde van de catalogus aanpast, en het catalogusverslag wordt geïdentificeerd door *imageId* met een catalog::Id waarde aan te passen. Als een catalogus wordt gevonden, maar er geen catalogusitem aanwezig is dat overeenkomt met *imageId*, kan de server een van de volgende twee dingen doen:

Als attribute::FullMatch niet is ingesteld, gebruikt de server de kenmerken van de overeenkomende catalogus. In dit geval wordt *rootId* vervangen door attribute::RootPath (of default::RootPath, indien niet opgegeven in deze catalogus).

Als attribute::FullMatch is ingesteld, negeert de server de catalogus volledig, alsof er geen overeenkomende catalogus is gevonden, en gaat u verder met de standaardcataloguskenmerken. In dit geval blijft *rootId* deel uitmaken van het pad (dat wordt voorafgegaan door default::RootPath).

Eigenschappen

Markering. Stel dit in op 0 voor standaardgedrag of op 1 om gedrag bij volledige overeenkomst in te schakelen.

Standaard

Overgenomen van default::FullMatch indien niet gedefinieerd of indien leeg.

Zie ook

kenmerk::RootId , catalogus::Id

Op deze pagina