FontMapFile

Pad lettertypetoewijzingsbestand. Hier geeft u het bestand op dat de lettertypekaart voor deze afbeeldingscatalogus bevat.

Eigenschappen

Tekstreeks. Absoluut bestandspad of pad ten opzichte van de catalogusmap.

Standaard

Leeg, wat aangeeft dat deze afbeeldingscatalogus geen persoonlijke lettertypen bevat.

Zie ook

Referentie lettertypetoewijzing

Op deze pagina