DigimarcInfo

預設Digimarc影像資訊。 提供目錄的預設值::DigimarcInfo。

屬性

四個逗號分隔的整數。

如需詳細資訊,請參閱 [catalog::DigimarcInfo](/docs/dynamic-media-developer-resources/image-serving-api/image-serving-api/image-svg-ref/image-data-reference/r-digimarcinfo-cat.html?lang=zh-Hant#reference-4925764ed683466bb7af4b807c86f8ba)

預設

如果未指定欄位或欄位為空,則繼承自default::DigimarcInfo

另請參閱

屬性::DigimarcId ,目 錄::DigimarcInfo

本頁內容