DigimarcInfo

預設Digimarc影像資訊。 提供目錄::DigimarcInfo的預設值。

屬性

四個以逗號分隔的整數數。

如需詳細資訊,請參閱 [catalog::DigimarcInfo](/docs/dynamic-media-developer-resources/image-serving-api/image-serving-api/image-svg-ref/image-data-reference/r-digimarcinfo-cat.html?lang=zh-Hant#reference-4925764ed683466bb7af4b807c86f8ba)

預設

如果欄位未指定或為空,則從default::DigimarcInfo繼承。

另請參閱

屬性::DigimarcId , catalog::DigimarcInfo

本頁內容