DefaultFont

Laatste update: 2023-05-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Standaardlettertypenaam. Geeft aan welk lettertype moet worden gebruikt als een aanvraag voor text= geen lettertype bevat.

Eigenschappen

Tekstreeks. Indien opgegeven, moet dit een geldig lettertype zijn::Naam-waarde in de lettertypetoewijzing van deze afbeeldingscatalogus of in de lettertypetoewijzing van de standaardcatalogus.

Standaard

Overgenomen van default::DefaultFont indien niet gedefinieerd of leeg.

Zie ook

font::Name , kenmerk:FontMapFile

Op deze pagina