DefaultExpiration

Client cache TTL voor standaardreacties op afbeeldingen. Verstrekt het afloopinterval voor standaardbeeldreacties (reacties die een standaardbeeld terugkeren dat of defaultImage= of attribuut wordt gespecificeerd::DefaultImage).

Wordt alleen toegepast wanneer de standaardafbeelding niet is gekoppeld aan een catalogusrecord of wanneer de standaardrecord voor de afbeeldingscatalogus geen specifieke catalog::Expiration-waarde bevat.

Eigenschappen

Reëel getal, 0 of hoger. Aantal uren tot het verstrijken van de antwoordgegevens. Stel de waarde in op 0 om de antwoordafbeelding altijd onmiddellijk te laten verlopen. Hierdoor wordt het in cache plaatsen van clients voor standaardafbeeldingsreacties uitgeschakeld. Stel in op -1 om te markeren als never expire.

Standaard

Overgenomen van default::DefaultExpiration indien niet gedefinieerd of indien leeg.

TTL (Time-to-Live) is de duur voordat de cache vervalt. De standaard TTL is 1 uur.

Zie ook

catalog::Expiration , attribute::DefaultImage

Op deze pagina