CatalogFile

Paden voor afbeeldingsgegevensbestanden. Hier geeft u de bestanden op die de afbeeldingsgegevens voor deze catalogus bevatten.

Afbeeldingsgegevensbestanden worden in de opgegeven volgorde geladen. Als dezelfde catalog::Id-waarde voorkomt in meer dan één record (in dezelfde of in verschillende catalogusbestanden), heeft de laatste instantie voorrang.

Eigenschappen

Een of meer tekenreekswaarden, gescheiden door komma's. Optioneel. Elke waarde moet een absoluut bestandspad of pad zijn ten opzichte van de catalogusmap.

Standaard

Leeg, wat aangeeft dat deze afbeeldingscatalogus geen afbeeldingsgegevens bevat.

Zie ook

Catalogusgegevensvelden

Op deze pagina