De server starten en stoppen

Het teruggeven van het beeld wordt ingebed in de Server en Platform Server componenten.

Raadpleeg de documentatie over de afbeeldingsserver voor meer informatie.

Op deze pagina