Referentie voor configuratie-instellingen

Alle Render-serverinstellingen bevinden zich in install_root/ImageServing/conf/PlatformServer.conf. De naam van de configuratievariabele wordt tussen haakjes weergegeven.

Op deze pagina