Overzicht van serverbeheer

In deze documentatie wordt uitgelegd hoe u de Dynamic Media Image Rendering-server beheert.

Renderen van afbeelding bestaat uit twee belangrijke componenten:

  • Een Java-pakket wordt geïmplementeerd met de Image Serving Platform Server en beheert de clientverbinding, caching, materiaalcatalogi.
  • Een native codemodule wordt opgesteld als uitbreidingsbibliotheek voor de Server van het Beeld en voert de functionaliteit van de kernbeeld het teruggeven uit.

Beide componenten worden gezamenlijk Render Server genoemd.

Renderen van het beeld deelt vele serverfaciliteiten met het Beeld Serven, en alle opties worden gevormd door een configuratiedossier uit te geven. Aanvullende configuratiekenmerken worden verschaft door de standaardcatalogus ( default.ini) of specifieke materiaalcatalogi. Zie Materiaalcatalogi voor meer informatie.

De installatiemap voor het renderen van afbeeldingen ( install_folder) is install_root/ImageRendering. In Windows is install_root standaard C:\Program Files\Scene7. Tijdens de installatie kan een andere map worden opgegeven. In Linux moet install_root altijd /usr/local/scene7 zijn. Er mogen symbolische koppelingen worden gebruikt.

Alle bestandspaden zijn hoofdlettergevoelig in UNIX en hoofdlettergevoelig in Windows.

Op deze pagina