Overzicht van serverbeheer

Laatste update: 2022-11-11
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    Admin
    User

In deze documentatie wordt uitgelegd hoe u de Dynamic Media Image Rendering-server beheert.

Renderen van afbeelding bestaat uit twee belangrijke componenten:

  • Een Java-pakket wordt geïmplementeerd met de Image Serving Platform Server en beheert de clientverbinding, caching, materiaalcatalogi.
  • Een native codemodule wordt opgesteld als uitbreidingsbibliotheek voor de Server van het Beeld en voert de functionaliteit van de kernbeeld het teruggeven uit.

Beide componenten worden collectief genoemd Server renderen.

Renderen van het beeld deelt vele serverfaciliteiten met het Beeld Serven, en alle opties worden gevormd door een configuratiedossier uit te geven. De extra configuratiekenmerken worden verstrekt door de standaardcatalogus ( default.ini) of specifieke materiaalcatalogi. Zie Materiaalcatalogi voor meer informatie.

De installatiemap voor het renderen van afbeeldingen ( install_folder) is install_root/ImageRendering. In Windows is de standaardinstelling install_root is C:\Program Files\Scene7. Tijdens de installatie kan een andere map worden opgegeven. In Linux install_root moet altijd /usr/local/scene7. Er mogen symbolische koppelingen worden gebruikt.

Alle bestandspaden zijn hoofdlettergevoelig in UNIX en hoofdlettergevoelig in Windows.

Op deze pagina