Modifier

Laatste update: 2023-05-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Request modifier string. Geen of meer opdrachten voor het renderen van afbeeldingen, gescheiden door '&'-tekens. Wordt gebruikt om sjablonen en modifiers op te slaan die moeten worden toegepast telkens wanneer een aanvraag voor dit item voor de vignettoewijzing wordt gedaan.

Opdrachten in dit veld worden overschreven door dezelfde opdrachten in de aanvraag of sjabloon van waaruit naar deze record wordt verwezen.

Eigenschappen

Tekstreeks. Optioneel.

Standaard

Geen.

Op deze pagina