Verwijzing naar vignet met hyperlinks

Als een vignetkaart voor een materiaalcatalogus wordt vereist, moet het relatieve of absolute pad van het bestand met vignettoewijzing worden opgegeven in het kenmerk:VignetteMapFile.

Items in het vignetkaartbestand van een specifieke materiaalcatalogus overschrijven de items in het vignetkaartbestand van de standaardcatalogus.

Op deze pagina