liniaal

Regels, containerelement. Een geldig regelsetbestand bevat één <ruleset>-element.

Attributen

Geen.

Gegevens

Geen of meer <rule> elementen.

Op deze pagina