liniaal

Regels, containerelement. Een geldig bestand met een regelset bevat één <ruleset> element.

Attributen

Geen.

Gegevens

Geen of meer <rule> elementen.

Op deze pagina