expression

Patroonelement met reguliere expressie. Optioneel in <rule>-elementen.

Attributen

Geen.

Gegevens

Patroontekenreeks met reguliere expressie.

Beschrijving

Het element <expression> kan leeg zijn of een eenvoudige zoektekenreeks of een reguliere-expressiepatroon bevatten. Het patroon wordt toegepast op de volledige aanvraagtekenreeks.

Er vindt altijd een overeenkomst plaats wanneer <expression> leeg is of niet is opgegeven. dit komt overeen met het opgeven van <expression>.*</expression>.

De implementatie is gebaseerd op het Java-pakket java.util.regex, dat een syntaxis voor reguliere expressies biedt die lijkt op die van Perl.

Opmerking

De expressiereeks mag geen letterlijke < en & tekens bevatten. Deze gereserveerde tekens kunnen worden gecodeerd met respectievelijk & en <, of de volledige tekenreeks kan worden ingesloten in een sectie XML CDATA:

<expression><![CDATA[&fmt=custom]]></expression>

Alle tekens tussen de <expression>- en </expression>-tags worden doorgegeven aan de reguliere-expressieparser, inclusief tekens buiten de optionele CDATA-sectie. Wees voorzichtig om extra witruimte te voorkomen.

Zie ook

java.util.regex

Op deze pagina