addressfilter

Laatste update: 2022-06-02
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Adresfilterelement. Optioneel in <rule> elementen. Overschrijft kenmerk::ClientAddressFilter wanneer de regel wordt toegepast.

Attributen

Geen.

Gegevens

Lijst met door komma's gescheiden IP-adressen. Elk individueel adres kan een facultatief netmasker achtervoegsel omvatten om specificatie van IP adreswaaiers toe te staan. Zie kenmerk::ClientAddressFilter voor meer informatie.

Beschrijving

De toegang tot deze beeldcatalogus kan tot één of meerdere specifieke IP adressen worden beperkt door hen in te specificeren <addressfilter> element. Een fout "verzoek geweigerd"wordt teruggekeerd aan de cliënt als het cliëntIP adres niet wordt aangepast.

Toegang is niet beperkt als <addressfilter> is leeg of niet opgegeven.

Als de <expression> in de <rule> element ontbreekt of leeg is, het <addressfilter> wordt toegepast op alle aanvragen.

localhost maakt altijd impliciet deel uit van de ClientAddressFilter definitie, zelfs als niet uitdrukkelijk gespecificeerd. Verzoeken van localhost nooit worden afgewezen, ongeacht ClientAddressFilter specificatie.

Seeaalso

kenmerk::ClientAddressFilter

Op deze pagina