Resolutie

Resolutie. De "real-world"beeldresolutie, typisch uitgedrukt als pixel per duim, maar kan ook in andere eenheden, zoals pixel per meter zijn.

Eigenschappen

Reëel getal, groter dan 0. Vereist voor structuur- en decal-materialen, tenzij de afbeeldingsresolutie gelijk is aan het kenmerk:Resolution. Genegeerd door effen kleuren en kastmaterialen.

Standaard

attribute::Resolution wordt gebruikt als het veld niet aanwezig is, als de waarde 0 of negatief is of als het veld leeg is.

Zie ook

kenmerk::Resolution , res=

Op deze pagina