Id

Id van catalogusrecord. Zeer belangrijke waarde waardoor de materiaalverslagen door de Render Server worden bekeken. Gewoonlijk een korte en unieke materiaalidentificatie, zoals een SKU-nummer.

Eigenschappen

Tekstreeks. Vereist. Elke catalog::Id-waarde moet uniek zijn in deze materiaalcatalogus en mag geen ','-tekens bevatten.

Standaard

Geen.

Zie ook

kenmerk::RootId , src=

Op deze pagina