Id

Id van catalogusrecord. Zeer belangrijke waarde waardoor de materiaalverslagen door de Render Server worden bekeken. Typisch een kort en uniek materiaalherkenningsteken, zoals een aantal SKU.

Eigenschappen

Tekstreeks. Vereist. Elk catalog::Id De waarde moet uniek zijn in deze materiaalcatalogus en mag geen ','-tekens bevatten.

Standaard

Geen.

Zie ook

kenmerk::RootId , src=

Op deze pagina