AuxPath

Laatste update: 2023-05-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Pad gegevensbestand. Relatief pad en naam voor niet-afbeeldingsgegevensbestanden die aan deze afbeelding zijn gekoppeld.

De server combineert deze waarde met kenmerk::RootPath om het daadwerkelijke bestandspad samen te stellen. Dit kan ook een absoluut bestandspad zijn.

Wordt gebruikt om een bestand met een kabinetstijl op te geven voor een materiaal uit een kabinet of een bestand met een vensterbekledingsstijl voor een materiaal dat een venster bedekt. Laat leeg voor alle andere materialen.

Eigenschappen

Tekstreeks. Indien opgegeven, moet het een geldig relatief of absoluut bestandspad zijn. Vereist voor materiaal in de behuizing en materiaal voor vensterbekleding. Moet leeg zijn voor alle andere materialen.

Standaard

Geen.

Zie ook

kenmerk::RootPath , catalogus::pad, src=

Op deze pagina