Verwijzing naar materiaalgegevens

Als materiaalgegevens vereist zijn voor een materiaalcatalogus, moet het relatieve of absolute pad van het materiaalgegevensbestand worden opgegeven in het kenmerk:CatalogFile.

Items in het materiaalgegevensbestand van een specifieke materiaalcatalogus overschrijven de items in het materiaalgegevensbestand van de standaardcatalogus.

Op deze pagina