Naam

Naam van profielsneltoets. Een naam van een sneltoets voor het kleurprofiel.

Eigenschappen

Tekstreeks. Vereist. Primaire indexsleutel voor de ICC-profielkaart. Elk icc::Name Waarde moet uniek zijn in de tabel en mag geen ','-tekens bevatten.

Standaard

Geen.

Zie ook

kenmerk::RootId

Op deze pagina