Inleiding

Laatste update: 2023-05-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

In dit document wordt de materiaalcatalogus voor Dynamic Media Image Rendering beschreven.

Beoogd publiek

Deze documentatie is bedoeld voor ervaren programmeurs en ontwikkelaars van websites die Dynamic Media Image Rendering willen gebruiken voor een website of een aangepaste toepassing.

Aangenomen wordt dat de lezer bekend is met Dynamic Media Image Authoring and Image Rendering, algemene HTTP-protocolstandaarden en -conventies en basisterminologie voor beeldbewerking.

Documentconventies

Letterlijk

In syntaxissecties is niet-cursieve tekst letterlijk; dit geldt niet voor witruimte en de symbolen [ ] { } | *.

'letterlijk'

In beschrijvende gedeelten is niet-cursieve tekst tussen enkele aanhalingstekens letterlijk.

parameter

Cursief verwijst naar een variabele of parameter, die moet worden vervangen door een werkelijke waarde.

attribute::Item

Een naam met het voorvoegsel 'attribute::' verwijst naar een afbeeldingscataloguskenmerk.

catalogus::Item

Een naam vooraf voorzien van 'catalog::' verwijst naar een gegevensveld voor een materiaalcatalogus.

icc::Item

Een naam met de voorvoegsel 'icc::' verwijst naar een veld in de ICC-kleurenprofielkaart.

macro::Item

Een naam met het voorvoegsel 'macro::' verwijst naar een veld in de macrodefinitietabel.

regels:Item

Een naam met een voorvoegsel 'ruleset::' verwijst naar een element in een URL-voorverwerkingsregelset.

default::Item

Een naam met de voorvoegsel 'default:' verwijst naar een kenmerk van de standaardafbeeldingscatalogus.

vignet::Item

Een naam met de voorvoegsel 'vignet::' verwijst naar een veld in de vignetkaart.

[ optioneel ]

Optionele syntaxiselementen staan tussen vierkante haakjes.

*[ optioneel ]

Het optionele syntaxiselement mag nooit of vaker worden herhaald.

item1 | item2

Een verticale balk geeft aan dat het enige syntaxisitem links of het item rechts kan worden gebruikt. Er moet precies één item zijn geselecteerd.

{ groep }

accolades worden gebruikt om syntaxiselementen te groeperen.

*{ groep }

De syntaxiselementen in de groep kunnen een of meer keren worden herhaald.

Witruimte.

Spaties (spaties of tabs) zijn niet toegestaan in HTTP-aanvragen. Dit document gebruikt soms alleen voor de duidelijkheid witruimte tussen syntactische elementen.

Op deze pagina