UseLastModified

Schakel laatst gewijzigde reactiekoppen in. Schakelt het opnemen van de header met laatste wijziging in of uit in cacheable HTTP responses die worden gegenereerd door Afbeelding renderen.

De server gebruikt de meest recente vignette::TimeStamp en catalog::TimeStamp waarde van alle vignet en materiaalcatalogi/catalogusverslagen betrokken bij een reactie als laatste-Gewijzigde kopbalwaarde.

Deze optie moet alleen worden ingeschakeld als een gedistribueerd cachenetwerk, zoals Akamai, wordt gebruikt dat geen ondersteuning biedt voor etagkoppen.

OPMERKING

Voorzichtigheid moet worden betracht wanneer het gebruiken van Laatst-Gewijzigde kopballen in een lading-evenwichtig milieu dat veelvoudige het Serven/Renderen van Beeld gastheren omvat. Het in cache plaatsen van clients kan worden overgeslagen en het laden van de server kan toenemen als de servers om een of andere reden verschillende tijdstempels voor dezelfde catalogusvermeldingen hebben. Een dergelijke situatie kan zich als volgt voordoen:

  • catalog::TimeStamp, vignette::TimeStamp noch attribute::TimeStamp wordt bepaald, zodat de wijzigingstijd van het catalog.ini dossier als gebrek voor catalog::TimeStamp wordt gebruikt.

  • In plaats van de materiaalcatalogusbestanden via een netwerkmontage te delen, heeft elke server een eigen instantie van de catalogusbestanden op een lokaal bestandssysteem.

  • Twee of meer instanties van hetzelfde catalog.ini-bestand hebben verschillende wijzigingsdatums voor het bestand, mogelijk veroorzaakt door het onjuist kopiëren van de bestanden.

Eigenschappen

Markering. 0 om uit te schakelen, 1 om Laatst gewijzigde HTTP-headers in te schakelen.

Standaard

Overgenomen van default::UseLastModified indien niet gedefinieerd of indien leeg.

Zie ook

catalog::TimeStamp , vignet::TimeStamp

Op deze pagina