RootPath

Pad naar brongegevenstramien. Tekstreeks. Absoluut pad of relatief padsegment voor de hoofdmap voor alle vignet-, structuur-, afbeeldings- en ICC-gegevensbestanden waarnaar in deze afbeeldingscatalogus wordt verwezen.

Eigenschappen

Tekstreeks. Moet leeg zijn, een geldig padsegment met betrekking tot de configuratie-instelling van de server voor het renderen van afbeeldingen ir.resourceRootPathsof een geldig absoluut bestandspad. Dient geen scheidingstekens voor regelafstandelementen en volgelementen te bevatten.

Standaard

Overgenomen van default::RootPath indien niet gedefinieerd. Als deze wel is gedefinieerd maar leeg is, levert dit geen bijdrage aan het hoofdpad van het bronbestand.

Zie ook

catalogus::pad , catalogus::AuxPath, ir.resourceRootPaths

Op deze pagina