Resolutie

Standaardresolutie. Biedt een standaardresolutie voor het geval een bepaalde catalogusrecord geen geldige waarde bevat catalog::Resolution waarde.

Eigenschappen

Reëel getal, groter dan 0. Doorgaans uitgedrukt als pixels per inch, maar mogelijk ook in andere eenheden, zoals pixels per meter.

Standaard

Overgenomen van default::Resolution indien niet gedefinieerd of leeg.

Zie ook

catalogus:Resolutie , res=

Op deze pagina