IccDither

Dithering voor kleurconversie. Geeft aan of dithering moet worden gebruikt om de perceptuele kwaliteit van kleuromzettingen te verbeteren wanneer er geen expliciete selectie is gemaakt met icc=.

Eigenschappen

Markering. Instellen op 0 om uit te schakelen of 1 om dithering in te schakelen.

Standaard

Overgenomen van default::IccDither indien niet gedefinieerd of leeg.

Zie ook

kenmerk::IccProfile* , icc=

Op deze pagina