Indeling

Standaardindeling voor reactieafbeelding. Hiermee geeft u de standaardindeling voor antwoordafbeeldingen op.

Eigenschappen

Tekstreeks. Moet een van de opmaaktokens zijn die door de fmt= opdracht:

jpg | jpeg | png | png-alpha | tif | tif-alpha | swf | swf-alpha | pdf | eps | gif | gif-alpha

Standaard

Overgenomen van default::Format indien niet gedefinieerd of leeg.

Zie ook

fmt=

Op deze pagina