ErrorImage *

Error response image. Bij rendering van afbeeldingen wordt doorgaans een foutstatus met een tekstbericht geretourneerd wanneer een fout optreedt. kenmerk::ErrorImage maakt het mogelijk een afbeelding te configureren die moet worden geretourneerd in het geval van een fout.

Wanneer een fout optreedt, probeert de server eerst de waarde van ImageRendering::attribute::ErrorImagete interpreteren als een eenvoudig pad naar een afbeeldingsbestand. Als het bestand niet kan worden geopend, worden de kenmerkwaarde en de foutdetails naar Image Serving verzonden, die zoals beschreven in ImageServing::attribute::ErrorImage verwerkt. Als Image Serving geen geldige reactieafbeelding retourneert, worden de standaard HTTP-foutstatus en het tekstbericht naar de client verzonden.

Foutafbeeldingen worden geretourneerd met HTTP-status 200.

Eigenschappen

Tekstreeks. Indien opgegeven, moet het ofwel een ImageServing::catalog::id-waarde zijn, een relatief pad (naar ImageServing::attribute::RootPath of ImageRendering::attribute::RootPath) of een absoluut pad naar een afbeeldingsbestand dat toegankelijk is voor de Image Server.

Standaard

Overgenomen van default::ErrorImage als deze niet is gedefinieerd. Als het wordt bepaald maar leeg, is het gedrag van het foutenbeeld gehandicapt, zelfs als default::ErrorImage wordt bepaald, en een de foutenstatus van HTTP is teruggekeerd.

Zie ook

attribute::DefaultImage, attribute::ErrorDetail, attribute::RootPath, catalog::Id

Op deze pagina