ErrorImage

Laatste update: 2022-08-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Error response image. Bij rendering van afbeeldingen wordt doorgaans een foutstatus met een tekstbericht geretourneerd wanneer een fout optreedt. De attribute::ErrorImage Hiermee kunt u een afbeelding configureren die wordt geretourneerd als er een fout optreedt.

Wanneer een fout optreedt, probeert de server de waarde van ImageRendering::attribute::ErrorImageals een eenvoudig pad naar een afbeeldingsbestand. Als het bestand niet kan worden geopend, worden de kenmerkwaarde en de foutgegevens naar de Image Serving verzonden, die de in ImageServing::attribute::ErrorImage. Als Image Serving geen geldige reactieafbeelding retourneert, worden de standaard HTTP-foutstatus en het tekstbericht naar de client verzonden.

Foutafbeeldingen worden geretourneerd met HTTP-status 200.

Eigenschappen

Tekstreeks. Indien opgegeven, moet het een ImageServing::catalog::id waarde, een relatief pad (naar ImageServing::attribute::RootPath of ImageRendering::attribute::RootPath) of een absoluut pad naar een afbeeldingsbestand dat toegankelijk is voor de afbeeldingsserver.

Standaard

Overgenomen van default::ErrorImage als deze niet is gedefinieerd. Als deze is gedefinieerd maar leeg is, wordt het gedrag van de afbeelding met foutmeldingen uitgeschakeld, zelfs als default::ErrorImage wordt gedefinieerd en wordt een HTTP-foutstatus geretourneerd.

Zie ook

attribute::DefaultImage, kenmerk::ErrorDetail, kenmerk::RootPath, catalogus::Id

Op deze pagina