ClientAddressFilter

Laatste update: 2022-08-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

IP van de cliënt adresfilter. Staat specificatie van één of meerdere IP adressen of adreswaaiers toe.

Wanneer gespecificeerd, worden de verzoeken aan deze beeldcatalogus die van een cliënt bij een niet vermeld IP adres voortkomen verworpen. localhost maakt altijd impliciet deel uit van de ClientAddressFilter definitie, zelfs als niet uitdrukkelijk gespecificeerd. Verzoeken van localhost nooit worden afgewezen, ongeacht ClientAddressFilter specificatie.

Eigenschappen

Lijst met door komma's gescheiden IP-adressen met optionele netmaskers (CIDR-notatie wordt gebruikt):

*ipAddress*[/ *netmask*]*[, *ipAddress*[/ *netmask*]]

  • ipAddress IP-adres in ddd.ddd.ddd.ddd format

  • netmask netmasker (0…32)

Dit kenmerk wordt genegeerd wanneer een regel voor voorbewerking met een <addressfilter> element wordt toegepast.

Standaard

Overgenomen van default::AddressFilter indien niet gedefinieerd of leeg.

Voorbeelden

  • Geen toegangsbeperkingen: 0.0.0.0/0

  • Toegang verlenen tot alle adressen die beginnen met 192: 192.0.0.0/8

  • Toegang verlenen tot de 512 hosts met adressen tussen 192.168.12.0 en 192.168.13.255: 192.168.12.0/23

  • Toegang verlenen tot één IP-adres: 192.168.2.117 of 192.168.2.117/32

Zie ook

addressfilter

Op deze pagina