CacheValidationPolicy

Laatste update: 2023-05-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Beleid voor validatie van servercache. Hiermee geeft u aan wanneer cachemaringangen op de server worden gevalideerd.

Bij validatie op basis van vervaldatum worden de bronmaterialen en vignetten periodiek gecontroleerd om te zien of ze zijn gewijzigd. Bij validatie op basis van een catalogus worden bronafbeeldingen alleen gecontroleerd na de catalog::TimeStamp waarde gewijzigd.

Validatie op basis van catalogi wordt aanbevolen wanneer zowel materiaal- als vignetcatalogi worden gebruikt. Validatie op basis van verlopen moet worden gebruikt wanneer in aanvragen voor het renderen van afbeeldingen rechtstreeks naar vignetten wordt verwezen.

Eigenschappen

Enum. 0 om op vervaldatum gebaseerde validatie te selecteren. 1 om op catalogus gebaseerde cachevalidatie te selecteren.

Standaard

Overgenomen van default::CacheValidationPolicy indien niet gedefinieerd of leeg.

Zie ook

catalogus::TimeStamp

Op deze pagina